somber

Wanneer je kind zich somber voelt…

Het beeld dat we bij ‘kindertijd’ hebben, is er doorgaans een van zorgeloosheid, vrolijkheid en vrijheid. De puberteit die daarop volgt is voor velen heel wat ingewikkelder. In deze fase van transitie zijn er veel emoties die het leven van je kind nogal kunnen bemoeilijken. Maar wanneer is deze somberheid problematisch, op welk punt trek je aan de bel?

Sombere gevoelens

Bijna iedereen heeft wel eens periodes waarin je niet lekker in je vel zit, je neerslachtig voelt zonder direct aanwijsbare redenen. Zeker jongeren kunnen hier met enige regelmaat mee te maken krijgen. Door veranderingen in het lichaam, de identiteit en in de sociale situatie zijn sombere gevoelens tot op zekere hoogte normaal. Deze gevoelens gaan dan ook meestal vanzelf over. Maar als jongeren te lang met somberheid rondlopen, kunnen deze gevoelens uitgroeien tot een depressie met gevolgen voor het functioneren en welzijn.

Somberheid herkennen

Het kan lastig zijn om somberheid bij je kind te herkennen, zeker aangezien tijdelijke buien niet direct problematisch hoeven zijn. Daarbij gaat somberheid vaak gepaard met gedrags- en/of leerproblemen, waardoor de focus snel ligt op het symptoom in plaats van de onderliggende oorzaak. Wanneer blijkt dat jouw kind vooral neerslachtig is, dan wil je je kind graag ondersteunen. Iris Tadic Fadjil is integratief kindertherapeut en vertelt: ‘In deze fase van puberteit kan het best lastig zijn om met je kind om te gaan. Jullie relatie verandert. Je wilt je kind wel loslaten, maar er ook voor hem zijn.’

Elkaar weer begrijpen

Mocht jouw kind vastlopen in zijn sombere gevoelens, dan is het belangrijk dat hij iemand heeft waar hij terecht kan. En soms lukt dat niet goed bij de eigen ouders. Iris: ‘De jongere wil serieus genomen worden en zich veilig voelen. Iemand die geen emotionele band met de jongere zelf heeft. Een kindertherapeut heeft kennis over emoties en gedrag, daardoor kunnen er ook stappen genomen worden voor de jongere om zich beter te gaan voelen. Op die manier kan je kind langzamerhand zelf weer verder en kunnen de gezinsleden elkaar weer beter gaan begrijpen.’

Het kan lastig zijn om somberheid bij je kind te herkennen

Signalen

Een aantal signalen die erop kunnen duiden dat jouw kind sombere gevoelens ervaart, zijn:

  • je kind voelt zich vaak somber en weet niet goed waarom
  • je kind valt vaak buiten de groep, en heeft het gevoel niet leuk genoeg te zijn
  • je kind voelt zich verdrietig en heeft het gevoel dat niemand hem begrijpt
  • je kind trekt zich terug en is vaak alleen
  • wat je zegt valt erg vaak verkeerd en je kunt je kind moeilijk bereiken
  • je kind gedraagt zich agressief en is erg prikkelbaar of huilerig
  • je kind vertoont pestgedrag of wordt zelf gepest

Geïnteresseerd?

Ben jij benieuwd naar een kindertherapeut of opvoedkundig advies? Bij het Centrum voor Kindertherapie kun je terecht voor verschillende typen begeleiding en ondersteuning. De deskundigen weten uit ervaring dat zowel kinderen als ouders veel meer kunnen dan ze zelf vaak denken. Door kinderen serieus te nemen en hun eigen vermogen aan te spreken om met moeilijkheden om te gaan, leren ze op hun eigen kracht te vertrouwen. De missie van de medewerkers van het Centrum voor Kindertherapie is: Wij dragen bij aan meer rust in kind, ouder en gezin.

Datum: 10 december 2019