relatietherapie

Samen verder na ontrouw

Eén van de belangrijkste factoren binnen een relatie is vertrouwen. Als dit vertrouwen wordt
geschaad, bijvoorbeeld doordat jij of je partner met een ander naar bed gaat, dan heeft dit vaak grote consequenties voor je relatie. Hoe los je dit op? Is jullie relatie nog te redden? In sommige gevallen biedt relatietherapie uitkomst.

Wanneer is vreemdgaan vreemdgaan?

Hoe vreemdgaan ervaren wordt, verschilt per relatie. In monogame relaties is seks met iemand anders dan de partner duidelijk vreemdgaan, maar in andere situaties is de grens tussen wel en niet vreemdgaan een stuk onduidelijker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flirten met iemand tijdens het stappen terwijl jezelf al een relatie hebt. Ook tussen mannen en vrouwen bestaan er verschillen in wat zij verstaan onder vreemdgaan. Veel mannen beschouwen het bekijken van porno niet als vreemdgaan, terwijl veel vrouwen dit wel als vreemdgaan zien. Er bestaan dus meerdere en conflicterende definities van vreemdgaan, wat tot complexe situaties kan leiden in je relatie.

Waarom gaat iemand vreemd?

Zodra er sprake is van ontrouw in jullie relatie, rijst al snel de vraag: waarom? Misschien heeft de vreemdganger het gevoel dat hij of zij iets tekort komt in de huidige relatie, zoals affectie of erkenning. Dit wordt dan buiten de relatie gezocht. Of wellicht mist de vreemdganger iets binnen zichzelf en gaat daarom op zoek naar deze kwaliteit buiten de deur. Daarnaast komt het soms voor dat jij of je partner verliefd wordt op iemand anders. Dit kan losstaan van de gevoelens in jullie huidige relatie.

Stroomversnelling

Zodra overspel boven water komt, komt jullie relatie in een stroomversnelling van emoties terecht. De basis van jullie relatie, het gevoel van vertrouwen, zekerheid, en veiligheid, valt weg. In plaats daarvan ontstaat er verdriet en boosheid. Ook bij degene die is vreemdgegaan komen deze gevoelens voor, vaak gepaard met schuld en schaamte. In sommige gevallen betekent ontrouw het einde van de relatie, maar dit hoeft niet.

Vreemdgaan betekent niet meteen het einde van je relatie

Relatietherapie

Counsellor Jan van Eck biedt relatietherapie voor stellen met vertrouwensproblemen. Hierin staat communicatie centraal. ‘Door jullie gevoelens te uiten en écht naar elkaar te luisteren ontdekken jullie de redenen van het vreemdgaan. Misschien voelt je partner zich niet gezien of gerespecteerd, of liggen er andere redenen ten grondslag. Als jullie ervoor kiezen om het opnieuw met elkaar te proberen moeten jullie opnieuw leren hoe je met elkaar omgaat, en wat jullie van elkaar verwachten. Zo ontdekken jullie wat jullie belangrijk vinden in een relatie en wat jullie zelf in te brengen hebben. Dit kost veel tijd en succes is niet gegarandeerd, maar in veel gevallen kan de relatie worden hersteld.’

Geen mediator

Het is wel belangrijk om te weten dat relatietherapie niet hetzelfde is als mediation. Jan van Eck benadrukt dat beide partijen moeten openstaan voor counseling. ‘Het is niet de bedoeling dat je je gelijk wil halen, of dat er een machtsstrijd ontstaat. Ik functioneer niet als bemiddelaar tussen partijen’. Kern is dat jij je gevoelens onderzoekt wat vreemdgaan met je doet en welke gevoelens dit bij je partner teweeg heeft gebracht. Door écht naar elkaar te luisteren kan er weer (een beetje) vertrouwen in elkaar ontstaan.

Datum: 06 juli 2022