pesten

Emotioneel opkrabbelen na pesten

Iedere keer wanneer de gymles was afgelopen, blies Nadine met opluchting haar adem uit. Dat zat er weer op. Snel naar de kleedkamer, aankleden. Waar de andere meiden grapjes maken, lachen en kletsen, wil Nadine zich zo snel mogelijk naar de kantine haasten om daar haar lunch op te eten. Alleen, in een hoekje van de ruimte. Wanneer ze bij het weglopen haar klasgenootjes weer eens hoort smiezen en lachen, weet ze dat ze weer eens belachelijk wordt gemaakt. Nadine verbijt haar tranen en slikt de prop in haar keel weg.

De cijfers

Uit cijfers blijkt dat op het voortgezet onderwijs ongeveer 8% van de kinderen zich gepest voelt, waarbij bijna 3% maandelijks slachtoffer is van pesterijen. Je kunt stellen dat er een verschil is tussen gepest worden en je gepest voelen. Zo kan het zijn dat het om incidenten gaat waarbij kinderen elkaar verkeerd begrijpen, of een eenmalige gebeurtenis. En sommige kinderen zijn mentaal weerbaarder dan andere kinderen. Of het kind nu gepest wordt of zich gepest voelt, het is belangrijk dit gevoel serieus te nemen.

Kenmerken van pesten

Bij pesten staan drie kenmerken centraal: het gebeurt bewust, structureel en er is sprake van een machtsverschil. Pesten herhaalt zich doorgaans meerdere malen per week, en in sommige gevallen zelfs dag in dag uit. Het gepeste kind is hierbij niet in staat zichzelf te verdedigen. Daarbij zijn er verschillende vormen van pesten. Fysiek pesten is een vorm waarbij een kind bijvoorbeeld wordt geslagen, geduwd of geschopt. Wanneer een kind wordt uitgescholden of uitgelachen is er sprake van verbaal pesten. Relationeel pesten is gedrag als uitsluiten, negeren of roddelen. Tot slot spreken we nog van online pesten, oftewel cyberpesten.

Schadelijk effect

Wanneer er sprake is van pesten, heeft het gepeste kind daar vaak veel last van. In het geval van Nadine was het uitlachen, buitensluiten en negeren zo schadelijk, dat het zich ontwikkelde tot een trauma. Toen ze naar een nieuwe school ging, merkte Nadine en haar ouders dat ze op bepaalde situaties nogal heftig kon reageren. Wanneer mensen in luid gelach uitbarsten, kon ze bijvoorbeeld enorm schrikken. Ook ervoer ze een enorme stress iedere dag voor het naar school gaan. Samen met haar ouders besloot Nadine hulp te zoeken, waardoor ze bij mij terecht kwamen.

Je kunt stellen dat er een verschil is tussen gepest worden en je gepest voelen

Hulp inschakelen


Met de mouwen over haar handen en een gebogen hoofd zat Nadine bij mij in mijn praktijk. Een nerveus en emotioneel meisje. Ik legde uit wat we gingen doen. Aan de hand van E.F.T., Emotional Freedom Technique, wilde ik met Nadine werken aan het blokkeren van de stressreacties van haar lichaam op prikkels van buitenaf. Dat doe ik door op verschillende punten op haar lichaam waar energiebanen lopen te kloppen.

Naar de achtergrond


Ondertussen gaf ik Nadine de opdracht zich te concentreren op de gedachten, gevoelens en herinneringen die haar zo dwarszaten. De kloppende sensatie lieten haar hersenen iets totaal anders te doen, waardoor het werkgeheugen aan de slag moest. Dat maakt dat de herinnering naar de achtergrond verdwijnt. Vervolgens vullen we de gedachten met een positiever alternatief. Niet dat Nadine het probleem moest vergeten, dat zal ze nooit. Maar wel verloor ze zo de hevige emotionele en fysieke reactie die ermee gepaard ging.

Langzame verandering


Na meerdere sessies kwam Nadine rechtop binnen met een glimlach om haar mond. Ze had een project moeten doen met een klasgenootje en aan dit meisje gevraagd of ze vaker samen wilde afspreken. Verder lukte het haar rustig te blijven in de klas, ook wanneer er rumoer en onrust was. Na al het verdriet, de woede, angst en stress was het heel waardevol te zien dat er nu langzaam iets anders aan het ontstaan was. Het pesten, het gebeurde kan niemand veranderen. Maar we kunnen wel iets doen aan hoe het kind hiermee omgaat en dit verwerkt.

Datum: 06 januari 2020