gedragsverandering

Gedragsverandering begint bij je gedachten

Het lijkt af en toe alsof je op de automatische piloot staat. Je legt dagelijks dezelfde weg af naar je werk, maakt je koffie of thee op dezelfde manier klaar en voert min of meer dezelfde gesprekken met collega’s. Deze dagelijkse routines gaan als vanzelf. Je doet ze zonder erover na te denken. Wel zo handig, aangezien jouw hersenen het al druk genoeg hebben. Minder handig is dat je jezelf op deze manier bepaalde denk- en gedragspatronen hebt aangeleerd die niet altijd even gunstig zijn. Hoe bewust ben jij je van jouw gedachten en het daaruit volgende gedrag?

Overtuigingen en gewoontes

We beschikken allemaal over een bepaald denkpatroon en overtuigingen die ons telkens weer naar een bepaald gedrag leiden. Hierdoor ontwikkelen we gewoontes, die zich niet zo gemakkelijk laten veranderen. Hoe langer de gewoontes bestaan, hoe hardnekkiger ze worden. Voordat je jouw gedrag kunt veranderen, moet je dus eerst kijken naar wat er voorafgaat. Dat betekent dat je bewust wordt van het oude gedrag, maar ook hoe jouw gedachten in elkaar steken. Want alleen dan kun je er invloed op uitoefenen.

Gedachten sturen

Vanuit je gedachten stuur je alles. Je gedachten bepalen hoe je je voelt, hoe je omgaat met gevoelens, hoe je je gedraagt en hoe je in het leven staat. Het vormt dus de basis voor alle facetten van het leven: fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en spiritueel. Denk maar eens aan jouw relaties. Onbewust kunnen jouw overtuigingen leiden tot conflicten, doordat je bijvoorbeeld negatief reageert of snel je oordeel klaar hebt.

Negatief denkpatroon

Daarnaast zal een negatief denkpatroon ook zijn weerslag hebben op je mentale welzijn. Je bent bijvoorbeeld minder snel geneigd om nieuwe uitdagingen aan te pakken. Op het moment dat een kans zich aandient, slaan de negatieve gedachten toe en verzin je allerlei redenen waarom je iets vooral niet zou moeten doen. Bij tegenslag geef je sneller op, wat de overtuiging voedt dat je iets niet kunt. Omdat je zo gefocust bent op alles wat er aan iets mankeert, zie je de positieve kant van het verhaal niet meer. Je denkt alleen nog maar in problemen in plaats van oplossingen. Dit heeft invloed op je mentale weerbaarheid.

Zelfreflectie en krachtig zelfleiderschap staan centraal

Gezonde keuzes

Bovendien kan het gevolgen hebben voor je fysieke gezondheid. Negatieve gedachten leiden ertoe dat je minder snel gezonde keuzes maakt. Ook al had je je voorgenomen om gezonder te gaan leven, grijp je ’s avonds toch terug naar een zak chips en verkies je jouw comfortabele bank boven de sportschool. Daar blijf je nog een extra uurtje (of twee) hangen voordat je naar bed gaat, waardoor je steevast opstaat met een lamlendig gevoel. Al deze keuzes bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat je in een ongezond patroon blijft hangen.

Bewuste gedachten

Een gedachte sluipt er vaak in voordat je er erg in hebt. Het kan daarom in het begin moeilijk zijn om je hiervan bewust te zijn, maar door veel te blijven oefenen zal je hier meer grip op krijgen. Met coaching krijg je de nodige handvatten en begeleiding. Je gaat eerst op zoek naar de diepere oorzaken van jouw gedrag. Vervolgens ga je aan de slag om jouw drijfveren en passie te hervinden en weer stappen voorwaarts maken vanuit een proactieve mindset.

Over HOEZO?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij gedragsverandering? HOEZO? Leefstijlcoaching & training helpt je op weg naar een vitale toekomst door een bewuste, gezonde en positieve leefstijl. Aan de hand van een vijf-dimensioneel model werk je samen met coach Sjaak Muller aan een betere balans in je leven. Zelfreflectie en krachtig zelfleiderschap staan hierbij centraal. Doordat je je bewust wordt van je eigen belemmerende gedachten, groeit je vermogen om je leven te sturen. Zo ga je mentaal, emotioneel en fysiek in je kracht staan.

Datum: 14 januari 2021