honger

Echte honger? Of problematisch eetgedrag?

Je herkent het vast wel: als je zegt dat je honger hebt, dan zegt er altijd wel iemand ‘in Nederland kennen we geen echte honger; je hebt trek’. Dat kan heel verwarrend zijn als je maag knort en je bijna dreigt flauw te vallen of je merkt dat je je concentratie verliest en wazig gaat zien. Je wilt dan eten en dat noem je ‘honger’. Maar wat is echte honger eigenlijk?

Afstemmen op je intuïtie

Vanuit aandachtstraining en afstemmen op je intuïtie kun je op een eenvoudige manier ontdekken wat honger is. En door dat te leren, kun je een gezonde en vreugdevolle relatie met eten ontwikkelen, afscheid nemen van problematisch eetgedrag, je eetgedrag veranderen.

Zintuigen, gevoelens en gedachten

De keuze om te eten wordt beïnvloed door onze zintuigen, gevoelens en gedachten. Meestal zijn we het ons niet bewust hoe we die beslissing nemen. Vanuit onbewuste gewoontepatronen kiezen we wat, wanneer en hoeveel we eten. Dat het nogal eens misgaat, laten de statistieken zien. Ongeveer 40% van de Nederlanders heeft overgewicht en eet dus regelmatig als er geen echte honger is.

Innerlijk luisteren

Onderzoeken tonen aan dat kinderen een intuïtief gevoel hebben van wat en hoeveel ze moeten eten. Ze luisteren goed naar wat hun lichaam hun vertelt. Als je ze genoeg keuze biedt en de tijd geeft, zullen ze precies de juiste hoeveelheid calorieën, vitaminen en mineralen tot zich nemen. Dat is innerlijk luisteren, een vaardigheid die we allemaal ooit hadden, maar die we bij het opgroeien zijn verleerd.

Nutteloze gewoonten

Hoe komt het dat onze natuurlijke honger en de gemakkelijke manier waarop we bevrediging vonden in eten, zijn veranderd in problematisch eetgedrag? Helaas leren we in de opvoeding nutteloze gewoonten in relatie tot voedsel en eten; je moet je bord leegeten, als je iets goed hebt gedaan krijg je als beloning een snoepje, als je verdrietig bent dient datzelfde snoepje als troost en als je stout bent, word je zonder toetje naar je kamer gestuurd.

Het is een ontdekkingstocht om je eetgedrag te onderzoeken, te veranderen

Koppeling met emoties en gedrag

Eten wordt gekoppeld aan emoties en gedrag en daarmee neemt het verstand het over van het lichaam: we zijn calorieën gaan tellen, eten als troost of lijnen om een schoonheidsideaal te beantwoorden.

Net als wilde dieren

Het zou zo simpel moeten zijn: als je echte honger hebt, ga je eten. Net als wilde dieren. Alleen hebben wij meer impulsen dan nodig is om te overleven. We vinden voedsel lekker. We beleven het met onze zintuigen. Het water loopt je in de mond of je verlangt ernaar met heel je hart. Dat komt doordat er verschillende typen honger zijn.

Echte honger? Dan eten

Die typen honger zijn eigenlijk ervaringen. Ze doen zich voor als sensaties, gedachten en emoties. De uitdaging is om je ervan bewust te worden en met aandacht opnieuw te leren luisteren naar het lichaam, wat en wanneer het voeding nodig heeft en waar je werkelijk naar ‘hongert’.

Juiste begeleiding

Het is een ontdekkingstocht om je eetgedrag te onderzoeken, eetgedrag veranderen. Dan is het fijn om de juiste, deskundige begeleiding te krijgen. Wil je ervaren wat echte honger is? Of je problematische eetgedrag veranderen? Kijk dan op www.matoeta.nl of bel 070-3667870.

Datum: 10 augustus 2017