voetverzorging

Vechten tegen kanker, vergeet je voeten niet!

Je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar je voeten vormen de basis van je complete bewegingsapparaat. Goede voetzorg is dan ook bijzonder belangrijk, vooral wanneer je wordt of bent behandeld om een ziekte als kanker te overwinnen. In dat geval kun je je voeten het best laten verzorgen door een daarin gespecialiseerde pedicure: een oncologisch voetzorgverlener.

Aantasting van de voeten

Een chemokuur tast niet alleen de foute cellen, maar ook het gezonde weefsel aan. Dat vergroot de kans op vervelende bijwerkingen. Dat je je haren erdoor kunt verliezen, is algemeen bekend. Maar niet iedereen weet dat het ook gevolgen kan hebben voor je voeten. Het hand- en voetsyndroom is daar een bekend voorbeeld van.

Klachten

Het hand- en voetsyndroom geeft klachten als roodheid, zwelling, droogheid, blaren, kloofjes, overgevoeligheid, jeuk en pijn. Ook kunnen afwijkingen aan de nagels en huid optreden en neuropathie doordat de zenuwen niet meer goed kunnen functioneren.

Professionele zorg

De oncologisch voetzorgverlener kan je adviseren over producten die je voeten en huid verzorgen en beschermen. Ook kan ze je voeten behandelen om de klachten zoveel mogelijk te verminderen. Bijvoorbeeld door het verwijderen van overmatige eeltgroei, verdikte nagels dunner frezen of gespleten nagels repareren, ingegroeide nagels reguleren of een zachte massage van je voeten en onderbenen. Je krijgt de professionele zorg, ontspanning en aandacht die je verdient.

Het hand- en voetsyndroom geeft klachten als roodheid, zwelling, droogheid, blaren, kloofjes, overgevoeligheid, jeuk en pijn

Voetprofessional

De oncologisch voetzorgverlener (OVV) is een voetprofessional met minimaal 5 jaar ervaring en heeft tijdens de opleiding verschillende stages gelopen, in onder andere ziekenhuis, inloophuis en hospice. De OVV is zich tevens van bewust van het mentale aspect dat kanker met zich meebrengt en gaat hier op professionele en vertrouwelijke wijze mee om.

Hart voor je voeten

Voor oncologische voetzorg is er in Almere een samenwerking tussen podotherapeut Judith Damen en de pedicures en oncologisch voetzorgverleners Leon Rijnen en Renate Kuperus. Podotherapeuten zijn in Nederland de enige wettelijke erkende paramedici in de voetgezondheidszorg die patiënten behandelen met voetklachten of met klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.”

Datum: 07 december 2017