kiezen

Kiezen kun je leren!

Kiezen is iets wat we elke dag doen. We staan voor makkelijke en moeilijke keuzes en maken grote en kleine beslissingen. Keuzes maken is niet altijd gemakkelijk. Samen met je kind kun je oefenen om een doordachte keuze te maken. Zo help jij je kind ‘keuzevaardig’ te worden. En dat is goed voor zijn ontwikkeling nu en later!

Kaas of jam?

Zeker als je kind heel jong is, is het voor hem of haar erg fijn als de keuzemogelijkheden beperkt zijn. Kiezen tussen twee dingen is voor jonge kinderen meer dan genoeg. Het kan bijvoorbeeld gaan om keuzes als: ‘Welke trui wil je vandaag aan, de rode of de roze?’ of ‘Wil je een boterham met kaas of met jam?’ Het maken van een keuze geeft kinderen op die manier een gevoel van autonomie. Natuurlijk moeten het dan wel echte keuzes zijn. Mag het kind niets bepalen, stel dan geen vragen.

Hoe leer jij de kind om keuzes te maken?

Het proces van kiezen

Wanneer een kind een keuze moet maken, reageert het in eerste instantie vanuit zijn of haar gevoel. Vaak overziet het kind daardoor nog niet wat de consequenties van een beslissing. Ook dat is iets wat je kind moet leren. Stel vragen om je kind met het denkproces mee te helpen. Samen even stilstaan bij de gevolgen van een keuze kan helpend zijn. Soms is een gevolg en levert dat gevolg een boze bui op. Ook dat hoort bij kiezen!

Zelfvertrouwen

Hoe ouder je kind wordt, hoe moeilijker en complexer de keuzes kunnen zijn die het moet maken. Denk aan het kiezen van vriendjes, hobby’s en een nieuwe school. Je kind kan dat alleen leren als het de vrijheid krijgt om zijn eigen keuzes te maken. Misschien kiest je kind dan niet altijd wat jij het liefst zou willen. Als de risico’s aanvaardbaar zijn, kun je ervoor kiezen om het zo te laten. Toon belangstelling en probeer erachter te komen waarom je kind deze keuze maakt. En laat je kind zelf oplossingen bedenken voor problemen waar het tegenaan loopt. Lost hij het probleem zelf op? Dan is dat goed voor zijn zelfvertrouwen. Het leidt zelfs tot een positief zelfbeeld! Zélf kunnen beslissen, zélf keuzes kunnen maken. Ook kinderen vinden dat fijn en kunnen dat best (als we hen zo af en toe een handje helpen).

Datum: 21 augustus 2018