kindertherapie

Een betere sfeer in huis…

Door corona hebben de periodes van lockdown negatieve psychische gevolgen gehad voor verschillende mensen. Zo waren er bijvoorbeeld gevoelens van verveling, eenzaamheid, neerslachtigheid, somberheid of zelfs depressieve gevoelens. Dat geldt voor volwassenen, maar ook voor de jeugd. Misschien vertoont je kind gedrag waar je moeite mee hebt, zoals uitstelgedrag of zich meer terugtrekken dan voorheen.

Integratief kindertherapeut Iris Tadic Fadjil: ‘Veel ouders hebben door omstandigheden de laatste paar jaar een korter lontje gekregen, omdat het soms erg moeilijk was om het gezin zo normaal mogelijk door te laten draaien. Het heeft van iedereen aanpassing en geduld gevraagd. Op het moment dat hun kind dan ander gedrag laat zien, bestaat de kans dat de ouders weinig oog hebben voor wat er achter het zichtbare gedrag zit. Dat kan leiden tot onbegrip, en dan wordt de sfeer in huis er niet beter op.’

Positievere communicatie

‘Binnen het Centrum voor Kindertherapie hebben we kindertherapeuten en gezinscoaches die ouders bewust kunnen maken welke opvoedrol zij innemen in het gezin en hoe zij dit anders kunnen doen. Ouders vervallen vaak in de klassieke opvoedrollen, waarbij ze bijvoorbeeld autoriteit uitstralen of het kind straffen, terwijl dit een averechts effect heeft op het gedrag van het kind. Dit werkt voor het kind vaak niet stimulerend. Wat wél zou kunnen helpen, is het uitspreken van de verwachtingen naar het kind en samen tot een plan van aanpak komen. De communicatie wordt dan positiever, en dat levert een meer ontspannen sfeer op.’

Werken aan een betere communicatie

Geen handleiding

‘Als het kind te maken heeft met boze ouders, kan de verhouding met de ouders verstoord raken, omdat er niet naar het kind geluisterd wordt. Hoe zouden kinderen zich moeten gedragen? Kinderen krijgen geen handleiding mee bij de geboorte. Soms is het een ware zoektocht om te ontdekken wat goed werkt voor het kind. Daarom kan het voor het kind fijn zijn als een buitenstaander aanhoort wat er speelt bij het kind en de bevindingen vertaalt naar de ouders. In een aantal gesprekken met het kind werken we samen met de ouders aan een betere communicatie in het gezin.’

Begeleiding en ondersteuning

Ben jij benieuwd naar een kindertherapeut of opvoedkundig advies? Bij het Centrum voor Kindertherapie kun je terecht voor verschillende typen begeleiding en ondersteuning. De deskundigen weten uit ervaring dat zowel kinderen / jongeren als ouders veel meer kunnen dan ze vaak denken. Door kinderen / jongeren serieus te nemen en hun eigen vermogen aan te spreken om met moeilijkheden om te gaan, leren ze op hun eigen kracht te vertrouwen. De missie van de medewerkers van het centrum voor kindertherapie is ‘Wij dragen bij aan meer rust in kind/jongere, ouder en gezin’.

Datum: 31 maart 2022