mindfulness

Ontdekken wat je écht wilt met haptotherapie en mindfulness

We leven in een maatschappij waarin we moeten presteren en alleen maar lijken mee te tellen wanneer we succesvol zijn. Als dat in onze eigen ogen niet het geval is, lopen we het gevaar dat we ons mislukt voelen. En die gedachte is een ideale bodem om onszelf te verstoppen of nóg harder te gaan werken. Wat we ook doen; we zullen ons er hoogstwaarschijnlijk niet gelukkiger door voelen, omdat we dat geluk laten afhangen van de verwachtingen van die ander. Maar hoort die verwachting ook bij wie we zelf zijn?

Jezelf kwijtraken

Veel mensen weten niet eens meer wat nu werkelijk bij hen hoort. Wat er voor nodig is om gelukkig te zijn. Om zich compleet te voelen met wie ze zijn, vanuit hun eigen mogelijkheden én begrenzingen. Wat kunnen ze en willen ze en hoe gaan ze daarmee aan de slag? Ergens onderweg zijn ze zichzelf kwijtgeraakt, omdat ze zichzelf niet meer toestaan om te voelen en alleen nog maar ‘in hun hoofd’ bezig zijn.

Voelen is eng

Op ‘voelen’ rust een taboe. Voelen is eng. Er kunnen immers gevoelens van verdriet en afwijzing naar boven komen en die stoppen we het liefst zo ver mogelijk weg. Maar door niet meer te voelen, kunnen we ook niet meer bij onze eigen veerkracht. Door ons gevoel toe te laten, krijgen we inzicht in hoe we in het leven staan, zonder ons druk te maken hoe we ons in het keurslijf, van wat we denken dat anderen van ons verwachten, moeten persen.

Haptotherapie

Ons lijf slaat alle ervaringen op en reageert daar op zijn eigen wijze op: van spanningen en verkrampingen tot slapeloosheid en depressies. Dat zijn gevoelens die zich niet laten weg redeneren met rationele beschouwingen. We moeten het ‘voelen’ juist weer leren toelaten. Haptotherapie is daar een perfecte manier voor: weer thuis raken in het voelen. Het is een beleving die niet goed uit te leggen is. Het is het beste om het zelf te ervaren.

Ik mag er zijn!

Haptotherapie is een mengvorm van aanraking ervaren en het gevoel krijgen dat we er mogen zijn. Voelen dat we weer in ons lichaam wonen, maar ook de laagjes daaronder die ons kunnen triggeren om ons veilig te voelen vanuit onszelf met die wereld om ons heen. Er ontstaat weer lucht, er komt weer levensruimte, levensadem.

We moeten het ‘voelen’ juist weer leren toelaten

Mindfulness

Mindfulness is ook een manier om bij onszelf te ontdekken waar bepaalde automatische, en vaak belemmerende, patronen zitten, maar is een cognitievere methode dan haptotherapie. Bij mindfulness worden bepaalde yoga- en meditatietechnieken ingezet om te ontdekken waar we staan, terwijl het bij haptotherapie meer om het voelen gaat. Mindfulness wordt doorgaans in groepsverband gegeven, terwijl het bij haptotherapie meestal een individuele behandeling gaat.

Aangrijpingspunten ontdekken

Meestal bepaal ik samen met de cliënt bij welke methode hij of zij het best gebaat is. Bij beide behandelingen gaat het er niet om om een bepaald doel te bereiken, maar juist om te ontdekken waar aangrijpingspunten liggen. Niet meer mee denderen op die rijdende trein, maar even uitstappen op een perronnetje en een keuze maken of je verder mee wilt reizen of juist niet. Ontdekken wat je écht wilt en dan heel bewust een stap zetten in die zelf gekozen richting.

Cadeautjes

Ik verwonder me elke keer weer over het feit dat ik mensen mag begeleiden in hun kwetsbaarheid. Bijzondere verhalen mag horen en mensen weer in hun eigen kracht zie komen. Dat zijn cadeautjes en iedere keer weer zó mooi. Dat maakt mijn vak tot een prachtig vak!

Datum: 29 april 2019