doel

Van gedachte naar het bereiken van jouw doel

Alles wat er gebeurt, dat bestaat of gerealiseerd wordt, speelt zich af in een bepaalde omgeving. Je kunt de mooiste plannen en ideeën hebben maar als je niet in staat bent om ze in je leven te concretiseren schiet je daar weinig mee op. Om iets te realiseren en concreet te maken moet je eerst een duidelijk beeld voor ogen hebben. Wat wil je anders in je omstandigheden of hoe wil je anders zijn? Aan veranderingen tot stand brengen gaat dus nogal wat vooraf voordat het zichtbaar wordt.

Wisselwerking

Je omgeving waarin zich van alles afspeelt is de plaats waar jouw gedrag een effect heeft en waar je eveneens de reactie terugkrijgt. Hier ben je in wissel- werking met je omgeving. Ook wanneer je door persoonlijke veranderingen gaat, zal dat op een bepaald moment merkbaar zijn op de mensen om je heen. Want daar vindt de uitwerking plaats van de manier hoe jij verandert. Daar worden jouw innerlijke veranderingen concreet en waarneembaar. Zodra de omgeving reageert op jouw nieuwe manier van handelen, betekent het dat je werkelijk veranderd bent.

Bewust of onbewust

Om in je omgeving iets teweeg te brengen zul je dus iets moeten doen: je  moet je op een bepaalde manier gedragen. Je kunt nergens terecht komen als je er niet iets voor hebt gedaan, bewust of onbewust. Bewust betekent het dat je goed weet wat je doet en daardoor je precies terecht komt waar je wilt. Onbewust weet je dat niet, maar handel je wel en dat kan totaal anders aflopen. Kom je niet uit daar waar je wilt, dan kun je je afvragen wat je hebt gedaan om in die ongewenste situatie terecht te komen. De reacties die je losmaakt, de effecten, worden meestal veroorzaakt door jouw manier van handelen. Wat doe je? Hoe communiceer je? Welk gedrag heb je? Daar bewust van zijn is een eerste belangrijke stap.

Eigenschappen

Om te kunnen handelen, zul je over capaciteiten of mogelijkheden moeten beschikken. Zolang je alleen maar zegt wat je wilt, en het niet doet, gebeurt er niets. Wat kun je wel en wat heb je nog nodig om het gewenste resultaat te bereiken? Om bepaald gedrag te laten zien heb je vaardigheden en kwaliteiten nodig. Jouw gedrag past het gebruik van capaciteiten toe in functie van jouw doel. Om precies te zijn, moet je over de juiste materiële-, mentale-, emotionele- en gedragsmogelijkheden beschikken. Dat vraagt om je bewust te zijn van je eigenschappen, ook wanneer ze onvoldoende ontwikkeld zijn. Hier ga je eerst mee aan de slag, zodat jij je doel op de juiste plaats en tijd zet. Niet te vroeg.

Waarden en overtuigingen

Om bepaalde capaciteiten te ontwikkelen zul je de nodige waarden en overtuigingen moeten hebben die jouw wens ondersteunen. Je doet namelijk iets omdat je het belangrijk vindt. Waarom is het waardevol voor jou? Omdat er een overtuiging achter zit. Als je ergens van overtuigd bent en het belangrijk vindt, dan wil je ook het concrete resultaat en zet je alle vermogens in die daarvoor nodig zijn.

Jouw criteria en overtuigingen bepalen welke capaciteiten je gaat inzetten en welke niet

Belemmerende overtuigingen

Het kan ook zijn dat jij jezelf onbewust tegenhoudt, omdat je bang bent  voor negatieve reacties of een persoonlijk falen. Dan saboteer je je eigen inspanningen, wat zich vaak onbewust afspeelt in je binnenwereld. Belemmerende overtuigingen remmen alle goede voornemens af. Zeker als jouw beeld over jezelf niet sterk genoeg is. Als jij er zelf niet bij betrokken bent, dan gebeurt er ook niets. Én dan gaat het over wie je bent, jouw persoonlijkheid, jouw identiteit. Want van daaruit start de realisatie van je doel of verandering. De identiteit stuurt en gebruikt de belangen en overtuigingen.

Jouw werkelijke ik

Jouw criteria en overtuigingen zijn er niet ‘zomaar’. Zij bepalen welke capaciteiten je gaat inzetten en welke niet. Ze maken deel uit van jouw persoonlijkheid en ze zullen je wel of niet motiveren. Jouw persoonlijkheid heeft vele rollen/functies die beschrijven wie je bent. Het is belangrijk te beseffen dat je niet bent wat je hebt, wat je doet, wat je kunt of wat je gelooft. Je bent meer dan de rollen die je hebt, doet of kunt. Jouw werkelijke ‘IK’ is een identiteit op ZIJN niveau. Het ‘ik Ben….’ zonder verwarring met je rol persoonlijkheden. Die identiteit is uniek en authentiek en staat los van de geconditioneerde patronen die je hebt overgenomen.

Identiteit

Maar ook die identiteit verklaart niet alles, want achter je identiteit staat je missie. Je kunt een missie op twee manieren onderscheiden:

  • een missie die je bewust kiest, een gekozen missie die je drijft en motiveert om iets te bereiken dat overstijgend is aan het materiële.
  • een missie die jij niet bewust gekozen hebt, een individuele missie die bij jouw unieke ware zelf hoort. Deze individuele missie is niet iets wat je bewust zelf kiest, maar het is iets wat door jou tot uitdrukking wordt gebracht. Jouw unieke bijdrage aan de wereld. Wat vervult de gedachte die je tot doel maakt? Wat levert het je op? Lever je daarmee ook een bijdrage aan je omgeving?

Blauwdruk

Weten wat bij jouw ware zelf hoort en welk pad er voor je beschikbaar is vanuit je diepere identiteit. Jouw identiteit vormt je ondersteuning in het maken van de juiste keuzes. Die blauwdruk komt beschikbaar wanneer je de behoefte voelt om het te weten. Lees daarover meer op www.blueprintlifestyleretreats.nl.

Datum: 02 mei 2018