feedback

NLP en Feedback

Wanneer iemand het woord ‘feedback’ uitspreekt, deinst hun gesprekspartner bijna letterlijk een paar stappen achteruit. ‘Wat nu weer?’, ‘Heb ik iets verkeerds gedaan?’, kunnen opkomende gedachten zijn. Maar feedback is niet meer dan een terugkoppeling over het gedrag of prestatie van een ander. Op de werkvloer zul je merken dat het kunnen geven en ontvangen van feedback onmisbaar is, vooral wanneer je met anderen samenwerkt. Soms vergeten mensen dat feedback gericht is op een gemaakt eindproduct of het gedrag van de persoon, en niet op de persoon zelf. Bij het geven van feedback heb je de intentie om de andere persoon te laten groeien. Je geeft iets in plaats van iets af te pakken.

‘Feedback’ in je jeugd

‘Tijdens ons hele leven staan we bloot aan kritiek’, geeft Internationaal NLP-mastertrainer Angelique de Graaff aan. ‘Dat begint al in onze vroegste jeugd, waarin, meestal met de beste bedoelingen, mensen in onze omgeving ons vertellen hoe zij wensen dat wij ons gedragen. Als klein kind leer je dat het wenselijk is je aan te passen, aanwijzingen uit je omgeving ter harte te nemen. Voorwaarden om geaccepteerd en gewaardeerd te worden. ‘Houd eens op, ‘doe gewoon’ of ‘geef eens netjes een handje’, zijn zo wat uitspraken die volwassenen je achteloos toegooiden. Leeftijdsgenoten deden het een stuk minder subtiel: ‘Wat ben jij toch een @#$, rot op!’, of ‘Wat heb jij nou aan?’.

We zijn door de kritiek die ons is toegevoegd in de loop van ons bestaan behoorlijk ‘overgevoelig’ geraakt. Eigenlijk sluiten we onze luiken zodra we ‘feedback’ onze kant op horen en zien komen. Dat zorgt ervoor dat feedback ons feitelijk niet meer bereikt. De feedback laten we als het waren afketsen tegen onze luiken en eventuele leer-stukjes liggen daardoor onbruikbaar op de grond.

Effectief feedback geven

De manier van feedback geven is van invloed op de acceptatie ervan, daarom is het van belang om je feedback zó te verwoorden, dat de ander de deuren voor ontvangst graag opent. Angelique legt je in dit filmpje haarfijn uit wat de voorwaarden zijn voor het effectief feedback geven.

De manier van feedback geven is van invloed op de acceptatie ervan

Niet zomaar het Sandwich-model toepassen

Angelique: ‘Zodra je de term ‘feedback geven’ noemt, komt bij velen het woord ‘sandwich’ op. Hiermee duid je de techniek aan die staat voor: verpak je feedback als een dubbele boterham met de ‘tip’, de feedback, als ‘beleg’:

  1. Vermeld eerst wat er goed is
  2. Noem dan pas wat er nog beter kan
  3. Besluit met: ‘in het algemeen heel goed gedaan!’Deze techniek is ook ontwikkeld vanuit de wetenschap dat mensen pas bereid zijn tips te ontvangen als ze eerst bevestigd zijn in hun gevoel van eigenwaarde. Helaas is deze techniek verworden tot een simpel trucje. De effectiviteit is verloren gegaan door het zonder begrip van de achterliggende gedachte toe te passen. De sandwich wordt steeds vaker een ‘aai-klap-aai’-procedure die het aannemen van de ‘tip’ echt moeilijk maakt. Zonde van de inspanning van de feedback-gever en behoorlijk irritant voor degene op wie de feedback op deze wijze wordt losgelaten

Geïnteresseerd in NLP?

Wil je begrijpen, leren hoe je kunt omgaan met kritiek? Hoe en wanneer je feedback effectief kunt leveren en ontvangen? Dan biedt NLP wel een magnifiek gereedschap om je daarin te bekwamen. Heb je na het lezen van bovenstaande informatie interesse in een NLP training of coaching? Neem dan vrijblijvend contact op met NLP-trainer Angelique de Graaff om te verkennen wat de mogelijkheden zijn bij haar ondernemingen Cherub en The Class Whisperer.

Datum: 21 december 2018