denkrichting

Ben jij ook op zoek naar denkrichting in je leven?

Heb je het gevoel dat je op een keerpunt staat, een tweesprong of zelfs een driesprong, maar weet je niet welke kant je op moet? Of moet je een belangrijke beslissing nemen in je relatie, je carrière of je persoonlijke leven? Dat onbehaaglijke gevoel dat je maar niet kwijtraakt. Je zit simpelweg niet lekker in je vel en dit heeft een weerslag op alles en iedereen om je heen. Of misschien ben je bang en durf je geen echte keuze te maken. Maar dat je iets moet kiezen, een weg of een richting, staat vast.

Adriana Adriaanse

Belemmering

Belemmerende overtuigingen kunnen je echt in de weg zitten. Ze sturen je gevoel en gedrag op een onprettige manier, zoals ‘Ik mag geen fouten maken!’ Als je dit namelijk doet, denk je: ‘Ik ben niet goed genoeg!’ Veel van deze angsten en belemmerende overtuigingen zijn onbewust. Ze leven hun eigen leven en komen naar boven net wanneer je ze niet kunt gebruiken. Het is dus belangrijk deze overtuigingen te herkennen en op te ruimen. Dan pas kun je het leven leiden dat je écht wilt.

Conditionering

‘Conditionering’ is een verzamelnaam voor de manier waarop je bent opgegroeid en jij je aan je omgeving aanpast en mee omgaat. Het komt erop neer dat jouw sociale achtergrond met alle normen, waarden en overtuigingen die daarbinnen gebruikelijk zijn een fundament vormen voor jouw omgang met de buitenwereld. Echter, een conditionering van tien of twintig jaar wis je niet zomaar uit. Daar gaat heel veel aan vooraf.

Persoonlijke geschiedenis

Als baby kom je niet blanco op de wereld. Vanaf de moederschoot wordt het cellulaire geheugen gevoed. Daar begint jouw conditionering op de informatie van je genetische en spirituele aanleg. Tijdens de zwangerschap leef je het emotionele leven van je moeder en dat is in zekere zin een goede voorbereiding op de omgeving waarin je terechtkomt. Je wordt geboren met je fysieke, emotionele en mentale programma. De sociale achtergrond waarin je opgroeit, gecombineerd met jouw persoonlijke geschiedenis, bepaalt in je verdere leven hoe jij omstandigheden ervaart en beoordeelt.

‘Eenmaal bewust van je blauwdruk krijgen problemen een andere betekenis’

Wat is Blueprint (blauwdruk) precies?

Aan de hand van jouw geboortegegevens ga je begrijpen én te weten komen en hoe je leven zich tot nu toe heeft ontwikkeld op fundamentele stukken. Maar ook hoe je vanaf dat moment richting krijgt en voor jezelf een nieuw leven kunt scheppen. De informatie van je blauwdruk vind je in een aantal disciplines zoals karmische astrologie, tzolkin (heilige Maya-kalender), numerologie en human design. Eenmaal bewust van je blauwdruk krijgen problemen een andere betekenis en verdiept je leven zich naar meer authenticiteit.

Leven volgens jouw blauwdruk

Op een bepaald moment in je leven wil je naar een verdieping van wie je bent. Waar je in je leven tegenaan loopt of bent gelopen, heeft met meerdere factoren te maken. Om sneller je eigen pad te lopen, organiseer ik speciale weken op een mooie plek in Europa. In die weken ligt het accent op het weten, begrijpen en toepassen van jouw Blueprint in je leven. Tijdens de retraiteweken worden de meest effectieve interventies ingezet om blokkades op te ruimen die jouw blauwdruk in de weg zitten. We duiken aan de hand van de blauwdrukinformatie in jouw persoonlijke geschiedenis en maken de weg vrij voor een andere toekomst.

All-in luxe Retreat op Sicilië

Hoewel de Blueprint is gebaseerd op spirituele stromingen, houden we het tijdens de Retreat ‘down-to-earth’. Het Blueprint Lifestyle Retreat is spiritualiteit in de realiteit. Het is praktisch, inzichtelijk en concreet met als doel om jezelf als persoon verder te ontwikkelen. Er is tijd voor zelfreflectie, ontspanning en ook tijd om de omgeving te ontdekken. De eerstvolgende Retreat is van 21 tot en met 28 mei 2018.

Datum: 23 maart 2018