chronische-darmziekten

Chronische darmziekten natuurlijk behandelen vanuit de oorzaak

Chronische darmziekten komen steeds vaker voor. Vroeger was nog weinig bekend over de invloed van onze omgeving op ons DNA, ook wel epigenetica genoemd. Dankzij snelle wetenschappelijke ontwikkelingen krijgen we gelukkig steeds meer zicht op de omgevingsfactoren die van invloed zijn op onze gezondheid. BodySwitch Heemskerk richt zich daarom op het behandelen van chronische darmziekten op een natuurlijke manier vanuit epigenetische factoren zoals de rol van voeding, toxines, bacteriën, virussen, schimmels enzovoorts.

Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn de meest voorkomende chronische ontstekingsziekten van de darm. Ze vallen onder de categorie van de auto-immuunziekten. De ziekte van Crohn manifesteert zich vaak bij de overgang van de dunne naar de dikke darm, maar kan op iedere plaats in het darmkanaal voorkomen. Bij Colitis Ulcerosa is er sprake van een chronische, regelmatig terugkerende ontsteking van de dikke darm. Vaak ontstaan door de chronische darmontstekingen ook nevenziektebeelden (auto-immuun). Zie ook hiervoor mijn artikel “De meeste chronische klachten ontstaan vanuit je darmen

Epigenetica

Deze ziektes zijn op zichzelf niet erfelijk, maar de factoren die de ziekte veroorzaken kunnen wel erfelijk bepaald zijn. Denk hierbij aan voedingsintoleranties voor bijvoorbeeld lactose, zuivel of gluten. Vaak is de patiënt hiervan niet op de hoogte, omdat dit nog niet (goed) is vastgesteld. In de epigenetica wordt de omkeerbare erfelijke verandering in de genfuncties bestudeerd. Deze veranderingen treden op zonder wijzigingen van het DNA en zijn overdraagbaar op volgende generaties. Zelfs gewone voedingstoffen, maar ook toxines en stress kunnen de expressie van genen wijzigen en ons gezond of ziek maken.

Onze unieke aanpak

BodySwitch Heemskerk is gespecialiseerd in het behandelen van de Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa en heeft een unieke aanpak ontwikkeld waarbij we tot in de kern op zoek gaan naar de oorzaken van de chronische ontstekingen. Om de oorzaak van de ziekte te achterhalen doen we gespecialiseerd laboratoriumonderzoek (bloed en ontlasting). Een ziekte kan alleen maar effectief behandeld worden als de oorzaak bekend is. Op basis daarvan stellen we een persoonlijk behandelplan op, waardoor we geen symptomen bestrijden, maar het probleem vanuit de kern aanpakken.

BodySwitch Heemskerk is specialist en behandelt chronische darmziekten op natuurlijke wijze.

Laboratoriumonderzoek

Bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa is het laboratoriumonderzoek essentieel. De diagnose bij patiënten is vaak gedaan op basis van een MRI-scan en het meten van waarden, zoals de Calprotectine (een chronische ontstekingsmarker die in feces wordt gemeten) en CRP (een ontstekingsmarker in bloed). Dit stelt vast dat er sprake is van een chronische ontstekingstoestand, maar niet wat de oorzaak is van deze ontstekingen. In bloed en ontlasting analyseren wij ziekmakende factoren zoals parasieten, schimmels, virussen en bacteriën en voedingsintoleranties (zoals gluten en zuivel bijvoorbeeld). Wij proberen samen te werken met de behandelend (MDL) arts, zodat in overleg het beste kan worden geboden voor de patiënt.

Persoonlijk behandelplan

Bij iedere patiënt speelt een mix van verschillende factoren mee. Het behandelplan wordt daarom afgestemd op uw unieke situatie en gericht op het aanpakken van de factoren die de ziekte veroorzaken. Met de juiste voeding en gespecialiseerde voedingssupplementen worden infecties aangepakt, voedingstekorten aangevuld en de ontstekingen tot rust gebracht. Hiermee ondersteunen we het herstel van het lichaam zo optimaal mogelijk. U wordt hierbij begeleid met veel aandacht voor coaching en kennisoverdracht waardoor je ook na het traject zelf in staat bent om het bereikte resultaat vast te houden.

Bijwerkingen en medicatie

Ons uitgangspunt is dat een goede behandeling geen bijwerkingen heeft. Veel patiënten die bij ons komen gebruiken zware medicatie. Een voorbeeld hiervan is de medicijnengroep ‘immunosuppressiva’, die het immuunsysteem als het ware op een lager pitje zet of uitzet. Deze medicijnen kunnen als gevolg hebben dat bacteriële infecties vrij spel hebben om zich verder uit te breiden, waardoor het ziektebeeld juist verergert. Bij veel van onze patiënten is medicatie (vrij snel) na de start van de behandeling niet meer nodig.

BodySwitch Heemskerk: Specialist Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

Heb je de Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa? Medicatie zal de klachten onderdrukken, maar neemt het uiteindelijke probleem niet weg. Frank Jonkers van BodySwitch Heemskerk is gespecialiseerd in chronische ziektebeelden en auto-immuunziekten waaronder de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Aan de hand van complete diagnostiek brengen we de oorzaken van het ziektebeeld in kaart om dit vervolgens gericht te behandelen. Dit doen we op een gezonde en natuurlijke manier waarbij de focus ligt op het herstel van uw lichaam. Hierdoor zullen (chronische) klachten minder worden of geheel verdwijnen. Meer weten? Bel dan gerust met Frank Jonkers en kijk wat we voor je kunnen doen 0251 – 234 000. Of neem contact op.


Tot ziens in mijn praktijk?

Frank Jonkers

Datum: 25 november 2020