borstkanker

Problemen bij de behandeling van borstkanker

Wanneer je de diagnose borstkanker krijgt, staat je wereld op zijn kop. Ineens bestaat je leven uit ziekenhuisbezoeken, behandelingen, medicatie en onzekerheid. Doordat je zo veel waardevolle informatie moet ontvangen, wordt niet overal evenveel aandacht aan besteed. Zo zijn er bijvoorbeeld een hoop problemen die als gevolg van een borstoperatie of radiotherapie kunnen ontstaan. Vaak zijn er fysieke problemen, waarvan vaak wordt gezegd dat het lichaam ze zelf oplost, maar dat klopt niet altijd. In onze vier praktijken zien wij dagelijks patiënten met psychische en lichamelijke problemen na de behandeling van borstkanker in het ziekenhuis. Daarvan willen we er dit keer drie uitlichten.

Littekens en pijnlijk, slapend gevoel onder de oksel

Door de operatie, afhankelijk van waar in de borst geopereerd is, ontstaan littekens. Deze kunnen een doof gevoel of pijn veroorzaken. Soms ontstaat er ook een soort streng in de oksel: het axillaire websyndroom. Dat zorgt voor pijn en bewegingsbeperking. Dit is goed te behandelen met de Fasciale Release Techniek. Deze techniek houdt in dat problemen met littekens en bewegen behandeld kunnen worden. Daarnaast beschikken we ook over het meest moderne apparaat: de Alliance. Deze voert de techniek nog verfijnder uit. We noemen dit endermologie. Endermologie is een werkingsprincipe die het huidoppervlak mechanisch stimuleert en de natuurlijke fysiologische proces opnieuw activeert. De speciale behandelingskoppen garanderen een precieze, regelmatige en verfijnde mobilisering van het weefsel,zelfs op moeilijk toegankelijke zones en op zones die niet per hand kunnen worden behandeld. De meeste bewegings- en oedeemproblemen worden opgelost. Ook een ingetrokken litteken kan door deze techniek uit de verkleving gehaald en meer naar het huidoppervlak getrokken worden.

Problemen na radiotherapie

In onze praktijken zien we veel patiënten die schade aan de huid en onderliggend lymfesysteem ondervinden na de radiotherapie. Dit uit zich vaak in oedeemproblemen, huidproblemen en bewegingsproblemen. De zuurstoftank kan een groot gedeelte van deze problemen oplossen. Door deze behandelmethode krijgt men 12 keer zoveel zuurstof door het lichaam als normaal. Allerlei genezingsprocessen starten hierdoor weer op of verlopen beter.

Als gevolg van de operatie kan zijn dat er oedeem in de borst ontstaat

Oedeemborst en Thoraxbandage

Als gevolg van de operatie kan zijn dat er oedeem in de borst ontstaat door schade aan het lymfesysteem. Oedeem kan worden behandeld met compressie. In onze praktijk is een Thoraxbandage ontwikkeld die het oedeem in bedwang kan houden: de Deona Chiara Thoraxbandage. De zorgverzekeraar betaalt over het algemeen deze verstrekking. Met de ‘moisture meter’ kunnen we meten hoeveel oedeem er zich in de borst bevindt en hoeveel oedeem er verdwijnt door de compressie.

Tijd om te praten

Clara: ‘Een veranderd zelf- of wereldbeeld, een veranderd beeld naar seksualiteit, concentratieproblemen of een andere kijk op het werk en de omgeving zijn allemaal voorbeelden van psychische problemen die veel voorkomen na de diagnose kanker. Je wereld staat op zijn kop en je hebt tijd nodig om alles te verwerken. Wanneer je bij ons komt voor een behandeling, is er veel tijd om over je gevoelens en emoties te praten, als je daar behoefte aan hebt. We vinden het belangrijk dat daar alle tijd voor is.’

Datum: 26 augustus 2019