gedrag

Lastig gedrag of onbegrepen? Kindercoaching helpt

De pauze is net voorbij. Ten minste, dat is het voor andere kinderen. Niet voor jou, want jij zit thuis. Misschien klinkt dat voor sommige kinderen als een droom, thuis zijn wanneer iedereen naar school moet, maar zo voelt het niet. Je wilt gewoon lekker mee kunnen doen met je vriendjes en in de pauze samen spelen. Samen met papa of mama aan opdrachtjes werken is toch een stuk minder leuk dan wanneer je dat in een groep kunt doen.

Gedragsproblemen

Als een kind gedragsproblemen heeft, dan valt het op in de klas. Het kind vertoont opvallend en afwijkend gedrag zoals onrust, extreem boos reageren, moeilijk contact maken of heftig reageren op de leerkracht of medeleerlingen. Wanneer deze gedragingen belemmeringen opleveren, is dat vervelend voor zowel leraar als leerling. Niemand vindt het leuk om de veroorzaker van conflicten of onrust te zijn. In het huidige passend onderwijs is het niet gemakkelijk om deze kinderen binnenboord te houden, met grote gevolgen van dien.

Veel thuiszitters

En dat er gevolgen kunnen zijn, blijkt wel uit het feit dat het cijfer ‘thuiszitters’ niet daalt. Vorig jaar zaten er meer dan vierduizend kinderen langer dan drie maanden thuis, zo bericht de Algemene Onderwijsbond. Bij vrijwel alle thuiszitters is er sprake van (gedrags)problematiek, zoals autisme, ADHD of hoogbegaafdheid. Aangezien klassen groot zijn en er minder ruimte is voor op maat gemaakt onderwijs, vallen kinderen tussen wal en schip. Kindercoach Annemieke de Jong is eigenaar van Coachen op Gedrag. Ze vertelt: ‘Ik maak me zorgen over het toenemende aantal leerlingen dat noodgedwongen thuis zit, omdat er binnen het passende onderwijs geen passende plek voor hen is.’

Gedrag leren begrijpen

Annemieke vervolgt: ‘Als maatwerkbegeleidster kom ik ter voorkoming van speciaal onderwijs in aanraking met leerlingen en ouders die in de knel zitten. Soms lukt het met aanpassingen, aandacht en goede begeleiding om een leerling in het regulier onderwijs te laten blijven. Dat is natuurlijk superfijn voor zowel leerling, ouders als school. Maar soms lukt het ook niet.’ Het onderwerp gaat Annemieke merkbaar aan het hart. Met vuur vervolgt ze: ‘De wachtlijsten voor het speciaal onderwijs zijn lang. Te lang. Dit komt onder meer door het lerarentekort, en juist in dit onderwijs zijn bedreven, goede leerkrachten nodig.’

‘De oplossing voor moeilijk gedrag begint bij meer begrip tussen school, ouders en kind’

Wat gebeurt met de leerling

‘Maar wat gebeurt er dan met de leerling?’ Het is een vraag die bijna niemand naar tevredenheid kan beantwoorden. ‘Zolang de leerling op de wachtlijst staat, zit hij thuis. Als jij als ouder aan het werk bent en niet in staat bent tot thuisonderwijs, wat doe je dan?’ Annemieke schetst een schrijnend beeld, en vertelt bovendien dat leerlingen steeds jonger thuis komen te zitten. Daarmee raken ze achterop op allerlei vlakken: sociaal, emotioneel en didactisch. ‘Dat kan niet de bedoeling zijn!’ vindt Annemieke terecht. ‘Scholen doen hun best, maar hun mogelijkheden zijn beperkt. En ook ouders doen wat ze kunnen, maar er moet natuurlijk brood op de plank komen. Zo ontstaat er stress, een zeer ongezonde situatie voor ouder en kind.’

‘Slechts’ gedrag

De redenen waarom een kind niet op school kan blijven, verschillen. Maar meestal heeft dit te maken met gedrag: weglopen, te boos reageren, niet mee kunnen draaien met de regels van de groep. Extra ondersteuning is hierbij gewenst. Annemieke: ‘Het is ‘slechts’ gedrag, en gedrag heeft altijd een oorzaak. Als we op zoek gaan naar de oorzaak en vaardigheden kunnen aanleren in combinatie met beoordelen van wat ouders en kind nodig hebben, kunnen we thuiszitten voorkomen. Maar we hebben hier iedereen bij nodig.’

Blijf in gesprek

Annemieke adviseert dan ook in gesprek te blijven met de school, hoe moeilijk dat ook is en hoe teleurgesteld je ook bent. Ook is het contact met de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband belangrijk. Je kunt een ouderconsulent om hulp vragen die je kan begeleiden in de samenwerking met alle personen en instanties. ‘En ook ik denk graag met je mee’, zegt Annemieke. ‘Als het lukt om het zelfvertrouwen van de leerling te laten groeien en de didactische achterstand te beperken, komen we in ieder geval voor een deel aan de behoefte van het kind tegemoet.’

Samen werken aan een oplossing

Annemieke: ‘Als gecertificeerde kindercoach train en coach ik kinderen, tussen de 8 en 16 jaar, ouders en leerkrachten die tegen gedragsproblemen aanlopen. Door mijn expertise kan ik ouders en kinderen helpen. Benieuwd wat ik voor jou of voor jouw kind kan betekenen? Maak gerust vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.’

Datum: 28 september 2019