studie

Zit jouw kind nog op de juiste studie?

Vorig jaar berichtte de Volkskrant over cijfers omtrent studie-uitval. Zo’n kwart van de universiteitsstudenten stopt met hun studie voordat ze afgestudeerd zijn, op het hbo stopt zo’n 35% van de studenten in hun eerste jaar. En ook hoge aantallen mbo’ers stoppen voortijdig. Er zijn allerlei redenen waarom jongeren kunnen vastlopen. Ze voelen zich niet gemotiveerd, weten niet wat de juiste keuze is of durven juist niet te kiezen voor waar hun hart naartoe gaat.

Veel teleurstelling bij studie-uitval

Het moeten stoppen met een studie of ontdekken dat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt, gaat vaak gepaard met teleurstelling. Terwijl ze zo enthousiast aan dit nieuwe avontuur begonnen waren, moeten ze onderweg constateren dat dit pad toch niet het juiste is. Misschien moeten ze ouders of familie teleurstellen. Maar ook docenten vinden het natuurlijk jammer om studenten te zien gaan of te zien worstelen met materie die niet bij hen past.

Hand in eigen boezem

Uit onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat ruimschoots de meeste studenten stoppen omdat ze de verkeerde studie hebben gekozen. Maar ook geven ze aan dat de verwachtingen die ze hadden bij de opleiding vaak niet zijn uitgekomen. Opvallend is, dat studenten bijna nooit noemen dat ze moeite hadden met het niveau. Veelal steken de studenten dan ook hand in eigen boezem: ze hadden achteraf meer tijd willen of moeten besteden aan de studiekeuze en het oriënteren op de mogelijkheden daarin.

Natuurlijke nieuwsgierigheid

Esther Uitman-van der Leest, coach en eigenaar van L’Estro armonico, herkent dit pijnpunt goed. In haar jarenlange ervaring in het onderwijs heeft ze veel jongeren gezien die worstelen met vraagstukken rondom profielkeuze, studiekeuze en andere toekomstvragen. Esther: ‘Jongeren hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar zichzelf. Ze willen graag weten hoe ze in elkaar zitten en hoe ze hun vaardigheden kunnen inzetten in de toekomst. Maar met alles wat er mogelijk is, alle afleidingen en soms ook groepsdruk kan het best lastig zijn om dat zelfinzicht te bereiken. Als ze nu aangeven toch liever meer tijd te besteden aan studiekeuze, wil ik hen die mogelijkheid graag bieden.’

Een studiekeuze kan enorm lastig zijn.

Snel en helder inzicht

Om jou of jouw kind te ondersteunen in dit proces, kan het dus zinvol zijn hulp te zoeken bij een coach. Esther biedt een ACT®-meting aan specifiek gericht op jongeren. Dit is een talentanalyse om in kaart te brengen waar hun talenten liggen, hun natuurlijke kracht en hun uitvalrisico, bewust én onbewust. Esther: ‘De uitslag van deze meting kan ik natuurlijk meegeven aan de jongere zelf, maar ook aan een begeleider. Bijvoorbeeld een mentor, decaan, studieloopbaanbegeleider. Op deze manier kan ook de begeleider gedegen advies meegeven over het vervolg van de studieloopbaan.’

Wat brengt de ACT®-meting in kaart?

De meting is snel, en brengt de volgende zaken in kaart:

  • waarin loop jij op je tenen?
  • vanuit welke energie leer je nu, hoe kun jij succesvoller leren?
  • hoe gemotiveerd ben jij om zaken af te maken?
  • wint je wilskracht het van je meegaandheid of juist niet?
  • wat is je optimale leerstijl?

Vermoed jij dat jouw kind (of jijzelf!) hier baat bij heeft? Neem voor meer informatie gerust contact met Esther op!

Over Esther

Esther Uitman-van der Leest is van oorsprong docent en leidinggevende in het Voortgezet Onderwijs. Vanuit een passie voor mensen en organisaties is ze werkzaam als coach, trainer en adviseur. De ACT®-meting, waaruit onbewuste drijfveren en kansrijke ontwikkeling duidelijk wordt, is de vliegende start van (coach)trajecten, voor jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. Als certified Master Practitioner in de Art & Science of NLP, Time Line Therapy en Hypnotism is Esther een krachtige, realistische coach met doelgerichte resultaten op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling en organisatieadvies. Esther omschrijft haar werk als ‘echte arbeid. Niet met mijn handen, maar met mensen. Zodat we allebei aan het eind van de dag kunnen zeggen: het is toch weer gelukt.’

Datum: 03 oktober 2019