vat-van-zelfwaardering

Niet lekker in je vel? Werk aan jezelf middels Vat van Zelfwaardering

Herken je dit? Je zit niet lekker in je vel maar weet niet goed hoe je dat moet veranderen. Op je werk kom je er steeds niet lekker in, je voelt je ontevreden maar weet niet of iets anders je wel vervulling geeft. Je hebt het gevoel dat je overal tekortschiet, zelfs of juist op sociaal vlak. Ontzettend veel mensen lopen op een bepaald moment in hun leven vast. Het Vat van Zelfwaardering is een toegankelijke, snelle en laagdrempelige methode om je gedrag en gedachten om te kunnen keren.

Vastlopen in problemen

Bijna iedereen loopt op een gegeven moment tegen bepaalde problemen aan. Maar vaak zijn we zo gewend geraakt aan wat we altijd al deden, dat we niet meer goed kunnen zien welk gedrag ons eigenlijk in de weg zit. Een groot deel van onze problemen komt echter voort uit onze keuzes, het gedrag dat we vertonen. Totdat je weet te ontdekken welk gedrag ten grondslag ligt aan jouw onvrede, is de kans aanwezig dat je op dezelfde manier blijft vastlopen.

Inzicht in je gedrag

Wanneer je niet lekker in je vel zit, lukt het echter vaak niet goed de vinger op de zere plek te leggen hoe dat nou komt. Een belangrijke sleutel tot dit inzicht schuilt in de zelfwaardering. Want als je jezelf niet kunt waarderen, slaan alle pogingen om je situatie te veranderen dood in zelfkritiek en negativiteit. Daardoor blijf je vastdraaien in een patroon van onvrede, snakken naar verandering maar onmachtig zijn de keuzes te maken die je daartoe helpen, wat vervolgens weer somber stemt en de stem van zelfkritiek doet toenemen.

Positieve relatie met jezelf

Psycholoog en seksuoloog Gertjan van Zessen constateerde deze gedragspatronen in veel mensen en ontwikkelde een model waarmee hij hen wilde helpen daaruit te breken. Dat model is het Vat van Zelfwaardering. Hij noemt dat de kern van de methode is een positieve relatie in plaats van een veroordelende relatie met jezelf te ontwikkelen. ‘Door mensen concreet te laten oefenen met meer waardering van hun gemoedsbewegingen, ontstaat die betere relatie met het ik (en daardoor met anderen) op een soepele manier. De methode leidt verrassend snel tot andere denk- en gedragspatronen’, licht Van Zessen toe.

Zelfwaardering brengt veel positieve effecten met zich mee

Verschillende doelen

Door een toename van de zelfwaardering, komen daar allerlei positieve effecten bij kijken. Van Zessen omschrijft onder andere de volgende doelen:

  • mensen zijn tevredener met zichzelf en anderen
  • ze worden productiever, vertonen minder uitstelgedrag
  • men past meer zelfzorg toe
  • mensen zitten niet langer vast in (belemmerende) patronen
  • men krijgt beter contact met anderen

Bouwen aan wat goed gaat

Het Vat van Zelwaardering is een lichte maar effectieve methode die behandelaren kunnen inzetten om positieve verandering te bewerkstelligen. Ook bij Haptonomie praktijk Schoneveld wordt de methode toegepast. De reden daarvoor is dat het goed aansluit bij de visie van de praktijk dat het belangrijk is om te bouwen aan wat er goed gaat in plaats van te concentreren op de dingen die mislopen. Want iedereen krijgt te maken met tegenslag of zaken die ze minder goed kunnen. Maar door meer regie en richting te kunnen nemen in deze situaties, ontwikkel je ook de veerkracht om dat te kunnen opvangen. En daar groei je van.

Datum: 11 november 2020