articulatieproblemen

Beter leren communiceren bij fonologische articulatieproblemen

Communicatie maakt een groot deel uit van het dagelijks leven. Duidelijk en verstaanbaar communiceren is dus van levensbelang. Wanneer je kind moeite heeft met het uitspreken van woorden, kan dit de omgang met anderen flink lastig maken. Jumelet Logopedie kan dan helpen om de spraak en verstaanbaarheid te verbeteren.

Spraakontwikkeling

Bij de spraakontwikkeling leert een kind klanken herkennen en gebruiken. Tot het vijfde levensjaar zijn moeilijkheden bij het uitspreken van bepaalde klanken normaal. Het kan echter zijn dat een kind achterloopt op leeftijdsgenootjes en wat extra ondersteuning nodig heeft. Ook komt het voor dat een volwassene op latere leeftijd spraakproblemen krijgt, bijvoorbeeld door beschadiging van het zenuwstelsel. Dit kan een gevolg zijn van een beroerte, hersentumor, ongeval, spierziekte of neurologische aandoening. Jumelet Logopedie kan dan helpen om de articulatie te verbeteren.

Vereenvoudigde klanken

Er zijn twee soorten spraakproblemen: fonetische en fonologische articulatieproblemen. Bij fonetische articulatieproblemen kan iemand een bepaalde klank niet goed vormen. Iemand slist bijvoorbeeld, omdat de tong in de weg zit bij het uitspreken van de s-klank. De fonologische ontwikkeling verloopt bij een normale ontwikkeling volgens een bepaalde volgorde. Als hiervan wordt afgeweken en fouten worden gemaakt die niet meer bij de leeftijd passen, kan er sprake zijn van fonologische articulatieproblemen. De klanken kunnen dan wel gevormd worden, maar worden verkeerd gebruikt. Er zijn problemen met de betekenistoekenning. Klanken in een woord worden dan vereenvoudigd (schip-sip). Ze laten bijvoorbeeld medeklinkers of lettergrepen weg uit een woord, of verwisselen bepaalde letters. De woorden worden als het ware vervormd.

Gedragsproblemen

Als de communicatie wordt bemoeilijkt doordat iemand lastig te verstaan of begrijpen is, is het verstandig om een logopedist te bezoeken. De logopedist kan dan beoordelen of er bemiddeling nodig is. Als er op tijd wordt ingegrepen, kun je voorkomen dat de problemen worden doorgetrokken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er kunnen namelijk gedragsproblemen ontstaan wanneer een kind zich niet begrepen voelt en zich niet kan uiten. Het kind trekt zich bijvoorbeeld terug, vertoont driftbuien en kan niet meer goed meekomen op school.

Als de communicatie wordt bemoeilijkt, is het verstandig om een logopedist te bezoeken

Therapie

Jumelet Logopedie past verschillende therapieën toe, afhankelijk van de leeftijd van de persoon en de ernst van de stoornis. Bij kinderen wordt spelenderwijs gewerkt aan de spraakklanken waarmee ze moeite hebben. De nadruk wordt hierbij gelegd op de betekenis van woorden. Het kind leert de onderscheidende verschillen tussen klanken waar te nemen. Ze worden zo bewust gemaakt van de klankeigenschappen en de relaties ertussen. Vervolgens leren ze de taalregels toe te passen bij het communiceren. Ze krijgen oefeningen mee naar huis om verder aan hun uitspraak te werken.

Over Jumelet Logopedie

Voor zowel kinderen als volwassenen biedt Jumelet verschillende behandelingen aan op het gebied van taalproblemen. Er wordt aandacht besteed aan alle aspecten hiervan: van ademen en slikken tot spreken en luisteren. Onze logopedisten kunnen de oorzaak achterhalen en je advies geven over de beste behandelmethode. Jumelet Logopedie maakt heldere communicatie mogelijk, zodat mensen elkaar beter begrijpen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Datum: 22 januari 2020