Logopedie

Logopedische zorg is er voor iedereen

Logopedische zorg kan geboden worden op elk moment in de levensloop, op elke leeftijd. Logopedie is de zorg voor problemen die er zijn op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. De doelgroep die de logopedist het meest ziet, is de groep kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 7 jaar. Problemen in de spraak-/ taalontwikkeling zijn dan vaak de reden voor behandeling. Het jonge kind en zijn ouders worden ondersteund in de vroege ontwikkeling van de communicatie. 

Articuleren

Het jonge kind mag articulatiefouten maken, maar rond de leeftijd van 4 jaar horen articulatiefouten afgenomen te zijn. Heeft een kind ouder dan 4 jaar problemen bij het uitspreken van klanken, dan is een verwijzing naar de logopedist belangrijk voor onderzoek.

Taal

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben baat bij logopedie op verschillende momenten in hun taalontwikkeling. De logopedist bekijkt in samenwerking met de ouders en het kind welk doel gesteld wordt. Vaak wordt de school hierbij betrokken.

Eten en drinken

Voor jonge kinderen van 0 tot 2½ jaar is er specifieke logopedische ondersteuning op het gebied van eten en drinken. Dit heet ‘preverbale logopedie’.

Op alle leeftijden kan er een probleem zijn met de stem

Mondgedrag

Bij afwijkend mondgedrag wordt een goede tongplaatsing aangeleerd en wordt de lipkracht versterkt. Op de leeftijd tussen de 10 en 14 jaar wordt afwijkend mondgedrag vaak behandeld vanwege het plaatsen van een beugel. Een juiste manier van slikken zorgt ervoor dat de gebitselementen op hun plaats blijven en een goede neusademhaling tot stand wordt gebracht.

Stem

Op alle leeftijden kan er een probleem zijn met de stem. Voor kinderen en volwassenen met stemklachten is het advies niet lang te wachten om een verwijzing te vragen naar een logopedist.

Vrouwelijker spreken

Transvrouwen van alle leeftijden hebben het verlangen om vrouwelijk te spreken en te communiceren. Er wordt gewerkt aan kopresonans en het toepassen van een lichte en zachtere stem met een goede articulatie voor een verhoging van de stem op een gezonde manier. Tijdens de begeleiding wordt er aandacht besteed aan het gebruik van meer kopresonans, het toepassen van een lichte en zachtere stem met een goede articulatie, het gebruik van een afwisselende intonatie en het toepassen van de non-verbale aspecten van een vrouwelijke stem. Denk aan lachen, kuchen, hoesten en het gebruik van expressie.

Niet-aangeboren hersenletsel

Logopedie kan hulp bieden na het doormaken van niet-aangeboren hersenletsel, zoals een CVA. De meest voorkomende problemen zijn bekend onder de verzameltermen ‘afasie’, ‘apraxie van de spraak’ en ‘dysartrie’. Logopedie richt zich op het optimaliseren van de communicatie met de directe omgeving en het voorkomen van het zich verslikken in eten en drinken.

Datum: 24 mei 2022