downsyndroom

Logopedie en Downsyndroom: voor goede ontwikkeling

Bij kinderen met Downsyndroom verloopt de taalontwikkeling trager. Daarom heeft logopedie al vanaf het eerste levensjaar een belangrijke meerwaarde. Een gespecialiseerde logopedist kan daarnaast niet alléén helpen bij communicatie, maar geeft ook begeleiding bij het aanleren van de juiste eet- en drinkgewoonten.

Zintuiglijke prikkels

Vanaf het eerste levensjaar kan een kind beginnen met oefeningen die helpen de mond, tong en gezichtsspieren op een goede manier te gebruiken. Dit is zeker voor kinderen met downsyndroom erg belangrijk, want zij kunnen zintuiglijke prikkels anders ervaren. Bij sommige kinderen is het gebied rond de mond heel ongevoelig, terwijl het bij andere kinderen juist overgevoelig is. Deze verschillen zijn ook terug te zien in het gebruik van de mond en bijbehorende spieren. De één gebruikt de mond nauwelijks, de ander gebruikt constant een speen of duim. Een logopedist kan je kind helpen hier een balans in te vinden door middel van het uitvoeren van de juiste oefeningen.

Communicatie

Dat de spraakontwikkeling van kinderen met Downsyndroom vaak moeizamer verloopt dan bij andere kinderen, is niet zo vreemd. Je moet immers over heel wat vaardigheden beschikken om goed te kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen horen en nadoen van geluiden, het focussen op deze geluiden en het vaststellen van de bron én het leren begrijpen en toepassen van mondmotoriek en cognitieve vaardigheden. Doordat veel kinderen met Downsyndroom zwakkere mondspieren en tragere mondmotoriek hebben, wordt de ontwikkeling bemoeilijkt. Begeleiding van een gespecialiseerde logopedist is daarom raadzaam. De logopedist kan een kind door middel van oefeningen leren drinken, kauwen, slikken en articuleren.

Méér dan alleen praten

Er kan vanaf het tweede jaar met een logopedist aan de communicatieve vaardigheden gewerkt worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes van totale communicatie. Dat betekent dat gesproken taal ondersteund wordt door lichaamstaal, gebaren, foto’s, de methode Leespraat en pictogrammen. Deze methoden kunnen een kind helpen zich beter uit te drukken. Ook maakt dit het leren en onthouden gemakkelijker.

Spraakontwikkeling is voor kinderen met het Downsyndroom vaak lastig

Multisensoriële behandeling

De logopedische behandeling van kinderen met Downsyndroom zijn multisensorieel. Dat wil zeggen dat meerdere zintuigen ingeschakeld worden tijdens de oefeningen. Zicht, tast en gehoor worden afwisselend geprikkeld om de aandacht en interesse van het kind vast te houden. Ook passen de behandelmethodes bij de belevingswereld van het kind. Uit de praktijk blijkt dat deze methode op de lange termijn het effectiefst is.

Goed om te weten

In de meeste gevallen wordt logopedie voor kinderen volledig vergoed. Informeer naar de mogelijkheden, vergoedingen en voorwaarden bij je eigen zorgverzekeraar.

Jumelet Logopedie

De logopedisten van Jumelet Logopedie kunnen helpen bij slik-, gehoor-, taal-, stem-, en ademproblemen. Daarnaast zijn de logopedisten gespecialiseerd in onder andere logopedie bij Schisis, Downsyndroom, prompt en DGM. Naast het doelgericht aanpakken van stoornissen, hecht de praktijk waarde aan een positieve benadering. Er wordt oplossingsgericht gedacht, met aandacht voor de interesses en talenten van het kind of de cliënt.

Datum: 24 oktober 2019