taalproblemen-kinderen-ADHD

Logopedie: ook voor taalproblemen bij kinderen met ADHD!

Zo’n twee tot zes procent van de schoolgaande kinderen heeft ermee te maken: ADHD. Meestal wekt dit een beeld op van hyperactieve kinderen die hun aandacht maar niet bij de les kunnen houden. Het drukke gedrag dat hiermee gepaard gaat wordt vaak niet begrepen en zelfs bestraft. Doordat kinderen zich niet goed kunnen concentreren, kunnen leerproblemen ontstaan. Maar wat mensen vaak niet weten, is dat veel kinderen met ADHD ook kampen met spraak- en taalproblemen.

Ontwikkelingsachterstand

Uit onderzoek blijkt namelijk dat problemen op school niet alleen liggen aan gedragsproblemen. Ook taalproblemen spelen hierin vaak een rol. Op het gebied van interactieve vaardigheden scoren kinderen met ADHD ongeveer hetzelfde als kinderen met een spraak- en/of taalstoornis. Bovendien houden concentratieproblemen van kinderen met ADHD veelal verband met spraak- en leesproblemen. Hoewel er dikwijls niets mis is met de woordenschat en zinsbouw, kunnen er op sociaal gebied problemen ontstaan. Ze lopen zo al snel een achterstand op.

Communicatiestoornis

Kinderen met ADHD hebben voornamelijk moeite om zichzelf uit te drukken. Wanneer ze iets willen vertellen, ontbreekt de rode draad en lukt het ze niet om er een logisch, gestructureerd verhaal van te maken. Ze gaan van de hak op de tak en kunnen maar moeilijk bij het onderwerp blijven. Hierdoor kunnen anderen hen soms lastig volgen of begrijpen. Daarnaast spreken kinderen met ADHD vaak te snel, te langzaam, te zacht of juist te hard. Er ontstaat zo al gauw een communicatiestoornis.

Begrijpend luisteren en lezen

Anderzijds hebben kinderen met ADHD vaak moeite om andere mensen te begrijpen. Wanneer er mondelinge instructies worden gegeven, gaat dit vaak langs hen heen. Ze kunnen zich dan niet lang genoeg concentreren om de informatie te verwerken. Langdurige luisteractiviteiten vormen een probleem, net als lezen. Ze kunnen een tekst niet goed verwerken, begrijpen, samenvatten en analyseren. Of ze nu hardop lezen of in stilte, de juiste leessnelheid aanhouden is lastig.

Bij ADHD gaat het vooral om pragmatiek

Pragmatiek

Bij taalstoornissen is er meestal sprake van problemen op het gebied van fonologie (klankleer) en grammatica, maar bij ADHD gaat het vooral om pragmatiek. Dat betekent dat kinderen hun taalgebruik niet goed kunnen aanpassen aan de gesprekspartner, de context en de situatie. In dat praktijk vallen taalproblemen op sociaal gebied soms lastig op. Als ouder krijg je dan te horen dat het vanzelf goedkomt, terwijl er een steeds grotere achterstand ontstaat. Het kind kan dan ondertussen andere emotionele problemen en gedragsproblemen ontwikkelen, zoals driftbuien, faalangst of terugtrekgedrag.

Logopedie bij ADHD

Logopedie kan kinderen met ADHD hierbij ondersteunen. Eerst wordt onderzocht of er sprake is van een spraak- en taalachterstand. Vervolgens gaat het kind op een spelende manier aan de slag met het oefenen van logische reeksen, beschrijven van gebeurtenissen en nabootsen van situaties met rolspellen. Kinderen leren zo hun pragmatische vaardigheden te verbeteren, verbanden aan te geven in teksten en structuur aan te brengen in mondelinge vaardigheden. De nadruk ligt hierbij op structuur en duidelijkheid: dit is voor kinderen met ADHD namelijk extra belangrijk.

Over Jumelet Logopedie

Merk je dat het praten met je kind moeizaam gaat of dat je elkaar lastig kunt begrijpen? Jumelet Logopedie begeleidt kinderen en volwassen met allerlei problemen op het gebied van taal en spraak. Of er nu sprake is van een taalstoornis of stemklachten: we gaan samen met jou op zoek naar een passende therapiebehandeling. Dit kan fysiek, maar ook online. Elk logopedisch probleem is namelijk uniek, net als onze benadering. Met de ruime expertise en ervaring van onze specialisten kunnen we je altijd verder helpen. Neem dus gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Datum: 05 november 2020