TOS

Zo signaleer je TOS bij je kind

Heeft jouw kind vaak moeite om op een bepaald woord te komen, vertelt het vaak hetzelfde verhaal of maakt het veel fouten in zinnen? Dan bestaat de kans dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis, oftewel TOS.

Wat is TOS?

Voor de ontwikkeling van je kind is het belangrijk dat een taalontwikkelingsstoornis zo vroeg mogelijk herkent wordt, zodat de juiste hulp kan worden geboden. Bij een kind met TOS wordt taal minder goed verwerkt in de hersenen. Dit komt omdat de verbindingen tussen de hersengebieden anders lopen, waardoor ze moeite kunnen hebben met het onthouden, leren of herhalen van woorden en klanken. Belangrijk om hierbij te onthouden is dat de stoornis zich beperkt tot taal alleen. Het zegt dus niets over het intelligentieniveau van het kind.

Kenmerken van TOS

TOS kent verschillende kenmerken. We zetten er een paar op een rijtje:

 • weinig woorden kennen
 • moeite hebben om op een woord te komen
 • vaak hetzelfde vertellen
 • vaak dezelfde woorden gebruiken
 • slecht verstaanbaar spreken zonder beperking in mondmotoriek
 • veel fouten in zinnen maken
 • erg korte zinnen maken
 • vaak niet begrijpen wat er verteld wordt
 • dichtklappen of ‘weet ik niet’ zeggen als een vraag gesteld wordt
 • weinig praten, stil zijn
 • praten met veel denkpauzes, stopwoorden en herhalingen
 • driftig worden als kind niet begrepen wordt
 • irritatie als kind zelf iets niet begrijpt

Een specialist op het gebied van taal en spreken kan helpen bij TOS

Vroegtijdig herkennen

Wanneer TOS vroegtijdig wordt herkend, kunnen problemen met communicatie, leren en gedrag worden voorkomen. Het is echter vaak wel moeilijk om TOS te signaleren, omdat kinderen belangrijke mijlpalen in de taalontwikkeling vaak op verschillende leeftijden halen. Als je het vermoeden hebt dat je kind TOS heeft, is het verstandig om contact op te nemen met een specialist op het gebied van taal- en spreken, zoals een logopedist. Zij beschikken over verschillende materialen om TOS te signaleren.

Wist je dat…

 • … maar liefst 5% van alle kinderen te maken krijgt met TOS?
 • … meertaligheid de kans op TOS kan vergroten?
 • … TOS een aangeboren neurobiologische ontwikkelingsstoornis is?
Datum: 05 december 2019