kanker-bespreekbaar-maken

‘Kanker bespreekbaar maken op de werkvloer’

Per jaar krijgen meer dan 100.000 mensen in Nederland kanker. Een groot gedeelte daarvan, maar liefst 40.000, heeft een baan. Toch rust er een taboe op het onderwerp rondom ‘kanker op de werkvloer’. Het is belangrijk om het bespreekbaar te maken.

Werk

Dianne Verkerk is HR- en loopbaanprofessional en voormalig kankerpatiënt. Zij begeleidt onder andere werkenden en bedrijven bij het omgaan met kanker in relatie tot werk. ‘Uit het recente promotieonderzoek ‘Werk na kanker’ is gebleken dat werk heel belangrijk blijft voor kankerpatiënten, en dat is ook niet zo gek. Als je werkt, neem je actief deel aan de maatschappij, je hebt sociale contacten, je hebt afleiding van je ziekte enzovoort.

Bespreekbaar

‘Die drijfveren worden dikwijls door werkgevers onderschat. Ze zouden niet standaard tegen de werknemer moeten zeggen ‘Blijf jij maar lekker thuis’. De vraag wat de werknemer zélf wil, wordt bijna niet gesteld. Natuurlijk is het zo dat niet iedereen gewoon kan blijven doorwerken gedurende het traject van behandelingen, maar een deel wel. Ik kan dan ingeschakeld worden om dit bespreekbaar te maken en gezamenlijk te bekijken wat wél kan.’

Coaches

‘Daar komt bij dat kanker er in veel vormen is, met ieder een eigen behandeling. Daar kun je als werkgever dus ook geen standaardprocedure voor inzetten. Helaas weten veel casemanagers en bedrijfsartsen niet dat er professionele coaches bij kanker zijn die tevens loopbaanprofessional zijn. Voor zowel werkgever als werknemer kunnen deze veel onwetendheid en onzekerheid wegnemen rond wat wél en niet te doen.’

Er rust een taboe op het onderwerp rondom ‘kanker op de werkvloer’

Overcompensatie

Dianne vervolgt: ‘Er is ook niet altijd begrip voor de situatie waarin een patiënt verkeert. Als die alle behandelingen achter de rug heeft, wordt vaak verondersteld dat de werknemer weer ‘gewoon’ functioneert, maar dat hoeft niet zo te zijn. Soms wordt de ziekte chronisch en blijft die op de achtergrond aanwezig, of de werknemer heeft last van bijvoorbeeld zware vermoeidheid, concentratieproblemen of angst voor terugkeer van de ziekte. De kans bestaat ook dat de werknemer gaat overcompenseren, wat weer kan leiden tot uitval. Kortom: alles lijkt weliswaar weer normaal als de werknemer terugkeert op de werkvloer, maar deze werknemer is wél veranderd.’

Adviezen

‘Binnen het Keurmerk Coach Bij Kanker, waar ik bij ben aangesloten, wordt gewerkt met een aantal thema’s, waaronder ‘werk’, ‘zelfbeeld’, ‘vermoeidheid’ en ‘zingeving’. Op aanvraag ga ik langs bij bedrijven en patiënten, om de ziekte bespreekbaar te maken en adviezen te geven rond thema’s waar deze bedrijven en patiënten tegenaan lopen. Ook heb ik een ruimte voor consulten in Hardenberg en doe ik veel aan online coaching.’

Belangrijk onderzoek

Dianne: ‘Er zijn recent twee belangrijke studies gedaan naar kanker en werk. De ene is het promotieonderzoek ‘Werk na kanker’ uit 2020 door Ingrid Boelhouwer, die ook lesgeeft aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoek is belangrijk omdat er op dit moment nog onvoldoende bekend is over de groep werkenden waarbij de diagnose ‘kanker’ langere tijd geleden is gesteld. Het onderzoek richt zich op alle mensen die werken na kanker, dus bijvoorbeeld in loondienst, als uitzendkracht, ondernemer of zzp’er. Een andere publicatie is ‘Terugkeer naar werk na diagnose kanker’ uit 2021 door Michiel Greidanus, die verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam.

Datum: 22 oktober 2021