Vergroeiing

Een vergroeiing in je rug? Blijf er niet mee rondlopen!

Je ziet ze in het straatbeeld wel eens voorbij schuifelen: krom gebogen ouderen, zwaar leunend op een stok of rollator. Een vergroeiing van de wervelkolom kan ernstige gevolgen hebben. Het haalt de kracht uit je wervelkolom en zorgt voor bewegingsbeperking, stijfheid en pijn. Het is daarom verstandig om het niet zover te laten komen.

Hoort een rug helemaal kaarsrecht te zijn?

Nee, een gezonde rug heeft een natuurlijke holling (lordose) en een natuurlijke bolling (kyfose). Soms komt een versterkte kyfose of lordose voor en dat kan klachten geven. Een andere bekende vergroeiing van de rug is scoliose, waarbij de wervelkolom zijwaarts uitwijkt.

Hoe ontstaat zo’n vergroeiing?

Soms is er sprake van erfelijke aanleg, maar het wordt soms ook veroorzaakt doordat één of meerdere organen niet optimaal functioneren. Organen kunnen bijvoorbeeld in onbalans raken als je teveel moet incasseren op je werk of in je relatie. Dat werkt zwaar door op je immuunsysteem waarbij de rug krom kan trekken.

Hoe zie je welke organen niet goed functioneren?

Je wervelkolom laat een patroon van blokkades zien die onderling met elkaar in verband staan. Daarbij is duidelijk te zien welke organen, spieren en systemen extra onder spanning staan en welke ondersteund dienen te worden. Tijdens de intake vertel je me wat je klachten zijn en hoe het klachtenpatroon er in het verleden heeft uitgezien. Door de combinatie van je ziekteverleden en het patroon van de geblokkeerde wervels die ik in kaart heb gebracht, wordt de werkelijke oorzaak duidelijk.

Een vergroeiing van de wervelkolom kan ernstige gevolgen hebben

Wat wordt er tijdens een behandeling gedaan?


Terwijl jij ontspannen op je buik op de behandelbank ligt, behandel ik het gebied waar de doorbloeding verhoogd moet worden. Als de organen in balans worden gebracht, corrigeert de rug zichzelf van binnenuit. Door het lichaam van binnenuit te ondersteunen, kan er veel aan een vergroeiing gedaan worden en voorkom je dat deze in de loop van de jaren steeds krommer wordt.

Is het een pijnlijke behandeling?


Nee, integendeel. De behandeling is pijnloos en heeft juist een ontspannen karakter. Er is ook geen sprake van napijn. De oorzaak wordt aangepakt en daardoor blijft de rug nadien ook jaren stabiel.

Datum: 06 november 2018