Overgewicht

Jouw kind op een gezond gewicht

‘We merken dat deze kinderen het vervelend vinden dat ze ‘anders’ zijn dan hun leeftijdgenoten’, zegt diëtiste Ingeborg Schoof van diëtistenpraktijk Alimentum. ‘Ze komen minder goed mee met gym en worden soms gepest. Ze zijn dan meestal wel gemotiveerd om iets aan hun gewicht te doen. In onze praktijk hebben we volop expertise om deze kinderen te helpen. De begeleiding bestaat uit een combinatie van adviezen rond gezond eten en beweegadvies. We kijken bij de beweegadviezen naar beweegvormen die aansluiten bij het kind. Hiermee zijn best snel goede resultaten te bereiken. Het kind komt op afspraak langs, eventueel met een ouder, en dan monitoren we de voeding en houden de algemene gezondheid in de gaten.’

Gewichtstoename stoppen

‘Het is trouwens niet standaard zo dat we willen dat een kind afvalt. Soms ligt de focus alleen op het stoppen van de gewichtstoename. Omdat het kind nog aan het groeien is, wordt de BMI dan vanzelf lager. Voor een belangrijk deel gaat het om het terugdringen van suikerhoudend voedsel, zoals bepaalde soorten broodbeleg en frisdranken. We zijn er voor kinderen van alle leeftijden, dus ook voor pubers. Het is nooit te laat om te starten met een gezonde leefstijl!’

Naar een gezond gewicht

‘Minder zichtbaar of in het nieuws zijn kinderen waarbij het gewicht achterblijft bij de lengte, of andersom. Er is dan sprake van een ‘afbuigende groeicurve’, en kan ertoe leiden dat een kind aan het eind van het puberteit niet zo lang wordt als eigenlijk de bedoeling is, als de situatie te lang blijft bestaan. Dit kan voorkomen bij te vroeg geboren kinderen, maar het kan ook komen doordat een kind een bepaalde ziekte heeft gehad, waardoor het langere tijd onvoldoende eet of slechte eetgewoonten heeft ontwikkeld. Ook kan er een samenhang zijn met autisme of bijvoorbeeld de eetstoornis ARFID, waarbij er sprake is van een abnormale kieskeurigheid rond bepaald voedsel.’

‘Het is trouwens niet standaard zo dat we willen dat een kind afvalt’

Tijdig ingrijpen

‘Ook in deze situaties hebben we expertise. Het is hierbij belangrijk dat er zo vroeg mogelijk ingegrepen wordt, om te voorkomen dat de onwenselijke situatie te lang blijft voortduren. Het liefst willen we het probleem oplossen met ‘gewone’ voeding, met speciale aandacht voor de inname van voldoende eiwitten en calorieën. We stemmen onze begeleiding altijd af met de verwijzer, zoals de huisarts of kinderarts of het consultatiebureau.’

Heb je het idee dat je kind advies of begeleiding kan gebruiken? Of twijfel je of jouw kind op een gezond gewicht zit? Neem dan contact op met Alimentum.

Kennismaken

Naast over- en ondergewicht is bij kinderen Alimentum ook gespecialiseerd in eetstoornissen en kinderen met een bepaalde voedselallergie of voedselovergevoeligheid. Dit zijn de medewerkers van Alimentum die gespecialiseerd zijn in het omgaan met kinderen:

  • Ingeborg Schoof: kinderdiëtist met aandachtsgebieden ‘eetstoornissen bij jongeren’ en ‘voedselovergevoeligheid’
  • Saskia de Wit: kinderdiëtist met aandachtsgebied ‘voedselovergevoeligheid’
  • Cindy Plomp-Lingeman: kinderdiëtist
  • Linda Vlasveld: kinderdiëtist
  • Cheryl Jonker: diëtist met aandachtsgebied ‘kinderen’
  • Lonneke Groen-Elbersen: diëtist en kinderleefstijlcoach
Datum: 24 mei 2022